[Đào tạo] Hướng dẫn đóng gói hồ sơ xin việc và xin học tại Đức

[Đào tạo] Hướng dẫn đóng gói hồ sơ xin việc và xin học tại Đức

Tất cả những hồ sơ nộp xin học, xin việc hay nộp đại sứ quán... tất cả phải được đóng gói đúng chuẩn. Hồ sơ của bạn không những đúng mà phải đẹp ngay từ CV hay đơn xin (học, ...

Đăng ký và học thử ngay hôm nay

Để được kiểm tra kiến thức và được học thử trong 2 ngày

Back to top