Lịch khai giảng

Lịch khai giảng khoá tiếp theo học tiếng Đức cho các đối tượng:

Tên lớp Lịch học Lịch bay dự kiến Địa điểm
A1- Du học 15.09.2023 03.2024 Hà Nội
A1- Chuyển đổi bằng cấp 07.11.2023 04.2024 Đà Nẵng
A2- Chuyển đổi bằng cấp 10.01.2024 04.2024 Đà Nẵng
A1 - Chuyển đổi bằng cấp 10.01.2024 06.2024 Đà Nẵng
A1- Du học 10.01.2024 06.2024 Đà Nẵng
A1 - Trẻ em - Trại hè 10.01.2024 05.2024 Đà Nẵng
A2 - Du Học 02.03.2024 06.2024 Đà Nẵng
A2 - Chuyển đổi bằng cấp 02.03.2024 06.2024 Đà nẵng
A1 - Du hoc 02.03.2024 09.2024 Đà nẵng
A1 - chuyển đổi bằng cấp 02.03.2024 06.024 Đà nẵng
B1- Du học 10.05.2024 08.2024 Đà Nẵng
Lịch học sau tháng 5 sẽ update sau      

Đăng ký học bằng email : [email protected]

hoặc gọi số 0936996622

Đăng ký và học thử ngay hôm nay

Để được kiểm tra kiến thức và được học thử trong 2 ngày

Back to top