Điều khoản sử dụng

1. Những hình thức sử dụng có thể được chấp nhận

Hãy tự do khám phá trang web của chúng tôi, và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho trang web, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video). 

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web và các tài liệu được đưa lên không được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để không: 

(a) xâm phạm quyền riêng tư của người khác; 
(b) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ; 
(c) đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với Katas), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn; 
(d) tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh; hoặc 
(e) bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của trang Web. 

Hãy lưu ý rằng Katas có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà mình tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi trang Web. 

2.  Bảo vệ dữ liệu

Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi áp dụng với dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên trang web này. 

3.  Sở Hữu Trí Tuệ

3.1. Nội dung do Katas cung cấp

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được Katas hoặc nhân danh Katas công bố trên trang web (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của Katas hoặc những đơn vị được Katas cấp phép sử dụng. 

Bạn có quyền sao các trích đoạn của trang web để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là bạn giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông báo bản quyền bất kỳ xuất hiện trong nội dung đó (ví dụ © 2018 Katas). 

3.2. Nội dung do Bạn cung cấp 

Bạn tuyên bố với Katas rằng bạn là tác giả của nội dung mà bạn đóng góp cho trang web này, hoặc bạn có các quyền (ví dụ, được người có quyền cho phép) và có thể đóng góp nội dung đó (ví dụ, hình ảnh, video, nhạc) cho trang web. 

Bạn đồng ý rằng nội dung đó sẽ được xử lý như không phải thông tin mật và bạn cho Katas quyền sử dụng miễn phí, vĩnh viễn trên toàn thế giới (bao gồm tiết lộ, sao chép, truyền đạt, công bố hoặc phổ biến) nội dung mà bạn cung cấp cho các mục đích liên quan đến việc kinh doanh của Katas. 

Hãy lưu ý rằng Katas tự do quyết định có hay không sử dụng nội dung đó và Katas có thể đã triển khai nội dung tương tự hoặc đã có nội dung đó từ các nguồn khác, khi đó mọi quyền sở hữu trí tuệ từ nội dung đó sẽ vẫn thuộc Katas và những đơn vị được Katas cấp phép sử dụng. 

4. Trách nhiệm pháp lý

Mặc dù Katas vận dụng mọi nỗ lực để bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và tránh thiếu sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận). Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tin hay không vào các tư liệu trên trang web này. 

Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài Katas. Katas không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng. 

Bạn có thể điều hành một trang web của bên thứ ba và muốn liên kết đến trang web này. Khi đó, Katas không phản đối liên kết đó, với điều kiện là bản sử dụng url trang chủ chính xác của trang web này (ví dụ như không liên kết sâu) và không gợi ý theo cách bất kỳ rằng bạn là công ty con của Katas hay được Katas xác nhận. Bạn không được dùng “framing” hoặc kỹ thuật tương tự, và phải bảo đảm đường dẫn đến trang web mở trong cửa sổ mới.

Cập nhật lúc: 09:00 - 24/08/2018

Đăng ký và học thử ngay hôm nay

Để được kiểm tra kiến thức và được học thử trong 2 ngày

Back to top